Ouderenzorg
staat centraal.
Altijd.

ZBVO als opleider

Zorg is altijd in ontwikkeling, dus onze professionals ook. ZBVO faciliteert deze ontwikkeling met de ZBVO Academy. Wij bieden doorlopende, geaccrediteerde scholing aan voor onze, maar ook voor externe professionals. We behandelen bijvoorbeeld de nieuwste ontwikkelingen in de eerste lijn, de palliatieve zorg of Advance Care Planning (ACP). Ook voor organisaties biedt ZBVO een passend trainingsaanbod voor zorg of (para)medisch personeel.

Ontdek hoe wij u kunnen helpen!

Opleidingen en trainingen

Nascholing door de ZBVO Academy

De ZBVO Academy biedt bij- en nascholing aan voor alle medisch en paramedische specialisten in de ouderenzorg en ouderengeneeskunde. Dit betekent dat je van harte welkom bent om deel te nemen, ook als je niet bij ZBVO werkt. Kennis is er namelijk om te delen.

Al onze scholingsactiviteiten staan in het teken van kwaliteit en continuïteit in de ouderenzorg en het verbeteren hiervan. Tevens zijn alle activiteiten interactief en soms geaccrediteerd.

Ga naar de ZBVO Academy!

ZBVO biedt opleidingen en trainingen als volgt aan:

Cyclische scholing / In company trainingen

Geaccrediteerd al dan niet met gastdocent/experts. Denk hierbij aan de nieuwste ontwikkelingen in de eerste lijn, inclusief financieringsstructuur. Expertise ‘gespecialiseerde wondzorg’, inclusief borging binnen een organisatie en/of nieuwste ontwikkelingen palliatieve zorg en Advanced Care Planning.

Intervisie

Geaccrediteerde intervisie, georganiseerd en gefaciliteerd door ZBVO.

Kennisbank / digitaal platform

Uitwisselings platform met onder andere nieuwe artikelen. Altijd in verbinding met collega’s, multidisciplinair.

Strategiedagen en kennissessies

Regelmatig strategie bijeenkomsten, bijvoorbeeld op terrein van visie eerste lijn en samenwerking.

Neem contact op met ZBVO voor meer informatie.

Neem contact op