Klachten en geschillen

ZBVO vindt, net als de overheid, het belangrijk dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Soms zijn mensen niet tevreden over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. Zij willen zich gehoord voelen en vinden het belangrijk dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. En als ZBVO willen wij blijven leren en verbeteren.

Als je een klacht hebt over jouw behandeling, dan helpt het vaak al als je de klacht met jouw zorgverlener bespreekt. Maar in sommige gevallen is dat niet genoeg. Dan is het goed om te weten dat er meer mogelijkheden zijn.

Neem contact met ons op

Klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt op welke manier zorgaanbieders hun klachtenregeling moeten vormgeven. De eerste stap bij een klacht in de zorg is altijd in gesprek gaan met de zorgverlener zelf. Soms levert dat echter niet het gewenste resultaat op. Je kan in dat geval terecht bij een klachtenfunctionaris. Deze kan je bereiken door te bellen met 070- 310 53 92 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur).

De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. Tevens kan de klachtenfunctionaris je helpen om jouw klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.

Als je er niet met jouw zorgverlener uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kan je de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over je klacht.

Een klachtenprocedure stap voor stap uitgelegd


Stap 1:
Je bent ontevreden over de aan jou geleverde zorg, je hebt een vraag, je wil advies of een klacht indienen. Ga dan in gesprek met de behandelaar.

Stap 2: Je behandelaar heeft geprobeerd je zo goed mogelijk te helpen en / of je onvrede weg te nemen / op te lossen. Dit is helaas niet gelukt en de behandelaar heeft je gewezen op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Stap 3: Via het Klachtenloket Zorg wordt er gratis informatie, advies en / of een bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ook kan hun klachtenfunctionaris je helpen met het indienen van de klacht bij de zorgverlener.

Stap 4: Binnen 6 weken na het indienen van de klacht bij de zorgverlener, moet je een gemotiveerde reactie hebben ontvangen. De zorgaanbieder mag de behandeling van de klacht een keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als jij dat goed vindt.

Stap 5: Je bent nog altijd niet tevreden. Dan verwijst de klachtenfunctionaris je door naar de Geschillencommissie Zorg.

Contact met ZBVO