Klachten en geschillen

ZBVO vindt het, net als de overheid, belangrijk dat iedereen goede zorg krijgt. De overheid heeft in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt en wat er moet gebeuren wanneer iemand een klacht heeft over de zorg.

Het is heel vervelend wanneer je niet tevreden bent over de manier waarop een zorgverlener jou of je naasten behandelt. Je wilt je gehoord voelen en vindt het belangrijk dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. Wanneer je een klacht hebt over jouw behandeling of die van je naaste, dan helpt het vaak al als je de klacht met de behandelaar bespreekt of je onvrede aankaart bij de zorgverlener, in dit geval ZBVO. Zo kunnen we blijven leren en bovendien direct gepaste actie ondernemen.

Neem contact met ons op

Een klachtenprocedure stap voor stap uitgelegd

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt op welke manier zorgaanbieders hun klachtenregeling moeten vormgeven.

Stap 1: Je bent ontevreden over de aan jou geleverde zorg, je hebt een vraag, je wil advies of een klacht indienen. Probeer dan allereerst in gesprek te gaan met de behandelaar.

Stap 2: Je behandelaar heeft geprobeerd je zo goed mogelijk te helpen, je onvrede weg te nemen en/of een passende oplossing getracht te vinden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt of niet het gewenste resultaat heeft bereikt, kun je je klacht indienen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris (te bereiken via 070- 310 53 92: maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur). De behandelaar zal je hier ook op wijzen.

Stap 3: De klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg biedt gratis informatie, advies en/of een bemiddeling aan om de klacht op te lossen (of te voorkomen). Ook kan de klachtenfunctionaris je helpen met het verwoorden en/of indienen van de klacht bij de zorgverlener, in dit geval ZBVO. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft de klachtenfunctionaris een geheimhoudingsplicht.

Stap 4: Binnen 6 weken na het indienen van de klacht bij de zorgverlener, moet je een gemotiveerde reactie hebben ontvangen. De zorgaanbieder mag de behandeling van de klacht een keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als jij dat goed vindt.

Stap 5: Wanneer je niet tevreden bent met de reactie en de eventuele actie vanuit de zorgverlener, verwijst de klachtenfunctionaris je door naar de Geschillencommissie Zorg (te bereiken via 070-3105380. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over je klacht.

Contact

Deel je klacht of zorgen altijd eerst met de behandelaar of zorgverlener. Wanneer dat niet voldoende is, is het goed om te weten wat je kunt doen om tot een oplossing te komen.

Klachtenloket Zorg
Neem bij blijvende onvrede contact op met een onafhankelijke klachtenfunctionaris van het Klachtenloket Zorg. Dit kan ook zonder melding aan de directe zorgverlener/begeleider/manager. Het Klachtenloket Zorg is bereikbaar via 070- 3105392 op maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur.

Geschillencommissie Zorg
ZBVO is aangesloten bij de Geschillencommissie Zorg. Geeft het advies of de bemiddeling van de klachtenfunctionaris onverhoopt nog niet het gewenste resultaat, dan kun je contact opnemen met de Geschillencommissie Zorg via 070-3105380.

Contact met ZBVO