Klachten en geschillen

ZBVO en ook de overheid vindt het belangrijk dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg precies inhoudt. En wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Soms zijn mensen niet tevreden over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. Zij willen zich gehoord voelen en vinden het belangrijk dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt. En als ZBVO willen wij blijven leren en verbeteren.

Als u een klacht hebt over uw behandeling, dan helpt het vaak al als u de klacht met uw zorgverlener bespreekt. Maar in sommige gevallen is dat niet genoeg. Dan is het goed om te weten dat er meer mogelijkheden zijn.

Klachtenregeling

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) regelt op welke manier zorgaanbieders hun klachtenregeling moeten vormgeven. De eerste stap bij een klacht in de zorg is altijd in gesprek gaan met de zorgverlener zelf. Soms levert dat echter niet het gewenste resultaat op. U kunt in dat geval terecht bij een klachtenfunctionaris. Deze kunt u bereiken door te bellen met 070- 310 53 92 (maandag t/m vrijdag van 09:00 – 17:00 uur).

De klachtfunctionaris probeert een klacht tussen partijen op te lossen of te voorkomen. Tevens kan de klachtenfunctionaris u helpen om uw klacht richting de zorgverlener duidelijk te omschrijven. De klachtenfunctionaris is neutraal en houdt het belang van beide partijen altijd in het oog. Ook heeft hij een geheimhoudingsplicht.

Als u er niet met uw zorgverlener uitkomt of als het de klachtenfunctionaris niet lukt om de klacht op te lossen, kunt u de klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg via www.degeschillencommissiezorg.nl. De Geschillencommissie doet een bindende uitspraak over uw klacht.

De procedure


Stap 1:
U bent ontevreden over de aan u geleverde zorg, u heeft een vraag, u wilt advies of een klacht indienen.

Stap 2: Uw behandelaar heeft geprobeerd u zo goed mogelijk te helpen en/ of uw onvrede weg te nemen/ op te lossen. Dit is niet gelukt en heeft u gewezen op de klachtenprocedure en op de onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Stap 3: Via het Klachtenloket Zorg (www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg) bieden wij u gratis informatie, advies en/ of een bemiddeling om tot een oplossing te komen. Ook kan deze u helpen met het indienen van uw klacht bij de zorgverlener.

Stap 4: Binnen 6 weken na het indienen van uw klacht bij de zorgverlener, moet u een gemotiveerde reactie hebben ontvangen. De zorgaanbieder mag de behandeling van uw klacht een keer met 4 weken verlengen. Daarna mag verlengen alleen als u dat goed vindt.

Stap 5: U bent nog altijd niet tevreden. Dan verwijst het de klachtenfunctionaris u naar de Geschillencommissie Zorg Algemeen.

Ga naar home