De nieuwe zorgaanbieder

By 25 maart 2022mei 2nd, 2022Kennisbank

De ouderenzorg was tot 15 jaren geleden vooral terrein van de traditionele verzorgings- en verpleeghuizen. Vanaf 2014 sloten de verzorgingshuizen geleidelijk. Ouderen moeten sindsdien zo lang mogelijk thuis wonen. Door deze ontwikkelingen kwam er behoorlijk wat druk te staan op de ouderenzorg. In diezelfde periode kwamen nieuwe zorgaanbieders op de markt, die de ouderenzorg vanuit een andere invalshoek benaderden.

Overal in Nederland kopen deze nieuwe zorgaanbieders mooie, oude villa’s en panden. Deze gebouwen renoveren zij naar riante appartementen om ze aan ouderen te verhuren.

Deze nieuwe zorginstellingen bieden een heerlijke woonomgeving, een gezellig restaurant met eten naar eigen wens en behoefte (vers bereid) en activiteiten op maat. De sfeer is huiselijk.

Levensstijl is bovendien onderdeel van kwaliteit van leven. De levensstandaard die mensen gewend zijn, willen zij handhaven. De huur wordt niet met verzekeringsgeld betaald, maar komt van de eigen rekening.

Momenteel is ZBVO actief bij diverse zorgvilla’s. De ambiance en sfeer zijn fantastisch en de locaties prachtig.

De nieuwe zorgaanbieder, Gerard de Wild
Specialist Ouderengeneeskunde Gerard de Wild is actief bij diverse zorgvilla’s

Dichtbij komen

In een zorgvilla kun je die levensstijl deels doorzetten en daar varen ouderen wel bij. Bovendien zie je als SO de cultuur en achtergrond van elke oudere. En de waarden en normen die daarbij horen. En daar kun je rekening mee houden, omdat het bepaalt hoe je met elkaar omgaat.

Je leert mensen goed kennen in hun eigen leefomgeving. Zo is het een goed observatiemoment om met de mensen samen te lunchen. Ouderen die minder zelfstandig zijn, kunnen gewoon mee-eten. Je ziet hoe ze reageren op contact en merkt, dat je ongemerkt diagnoses stelt door de dingen die je opvallen. Zo merk je op, dat een man aan je tafel moeite heeft zijn vork naar zijn mond te brengen. Je constateert bijna ter plekke, dat dat duiden kan op de ziekte van Parkinson.

Mensen leren kennen in hun eigen omgeving maakt gesprekken met de familie bovendien gemakkelijker.

Van alleen luxe naar ook kwaliteit van leven

Werken als GRZ Kaderarts

Deze zorginstellingen hebben in beginsel geen behandelfunctie. De visie is gericht op een goed verblijf en de behandelfunctie laten ze over aan de huisarts.

Veel ouderen gaan echter achteruit en behoeven steeds meer behandeling. Zorgvilla’s lopen tegen complexe problemen aan in gedrag, mobiliteit, zelfstandigheid en geheugen. Deze problemen zijn onlosmakelijk verbonden aan de doelgroep van de nieuwe zorgaanbieders. De traditionele huisartsenzorg kan hierin weinig bieden.

Deze ouderen hebben recht op de behandelfunctie die de SO biedt. Steeds meer van deze zorgaanbieders beseffen dit en gaan bezig met de vraag hoe zij de behandelfunctie invoegen in hun visie en beleid: behandeling zonder in te leveren op woon- en leefcomfort.

Geld van het zorgkantoor

Zorgvilla’s buigen zich over de combinatie in de visies van een goede, multidisciplinaire behandelfunctie en een fraaie, comfortabele woonomgeving. De SO biedt deze individuele behandelfunctie op maat. Specialistische handelingen worden uitgevoerd in samenwerking en overleg met de huisarts.

De behandelfunctie kost echter geld. En daar zit de volgende discussie. Deze zorgaanbieders hebben geen erkenning voor de behandelfunctie van het zorgkantoor, omdat deze niet beschreven is in hun visie.

Steeds meer zorgvilla’s zoeken naar een goede modus operandi. Visies van een behandelfunctie en goed wonen moeten daarin parallel lopen en partijen moeten elkaars visie delen, anders heb je ondanks de mooie locatie en het comfort nog geen kwaliteit van leven. Vaak zijn er meerdere locaties. Per locatie zoeken zij naar de gedeelde belangen. Is de behandelfunctie opgenomen in de visie van de zorginstelling, dan kom je er op het financiële aspect ook uit met het zorgkantoor. De SO kan helpen bij de juiste probleemstelling, indicatie voor en invulling van de behandelfunctie bij deze zorginstellingen.

De toekomst van de zorgvilla

De toekomst van de zorgvilla ligt in hun eigen handen en is afhankelijk van hun bereidheid te investeren op de behandelfunctie.

Zorgvilla’s hebben een visie daarop nodig. De raad van bestuur heeft verstand van wooncomfort en vastgoed, maar realiseert zich soms te weinig dat er kwetsbare mensen wonen, die steeds meer zorg en behandeling nodig hebben. Dat besef groeit gelukkig.

Zorgvilla’s hebben daarmee een goed vertrekpunt voor een aanvullende visie op zorg en behandeling. Voor de uitvoering hebben zij samenwerkende partners nodig om zich in de breedte van de zorg goed te ontwikkelingen. De huisarts en de SO zijn hierin een goed voorbeeld. Steeds meer gaan zij een partnerschap aan. De huisarts laat complexe, specialistische ouderengeneeskunde en advies over de kwaliteit van de zorgorganisatie aan de SO, terwijl hij de minder complexe zorg op zich neemt. ZBVO is daarin een uitstekende partij om dit te faciliteren.

Per locatie moet gekeken worden naar een goede mix van tijdbesteding, zorg en behandeling van de huisarts en de SO, zodat de bewoners met een toenemende kwetsbaarheid een goed leven hebben, waarmee zij tevreden zijn.

Dat is mogelijk, maar er moet nog wat voor gebeuren. Daarvoor moeten zowel de zorgvilla’s als de huisartsen, SO’s en verzekeraars in actie komen.

Geen gespreid bedje

Het is ontzettende leuk om je werk, kennis en ervaring elke keer mee te nemen naar een volgende locatie. Zeker wat betreft de zorgvilla, aangezien de ene verder is in de ontwikkeling naar de behandelfunctie dan de andere. De voldoening is groot als je met jouw bagage een andere locatie daarmee verder brengt. Zeker als je te maken hebt met complexe zorgvragen en organisatievraagstukken, jij je buiten de gebaande paden begeeft en ervaart welk resultaat dat daar geeft.

In de zorgvilla hoef je geen gespreid bedje te verwachten. Binnen ZBVO kunnen we gelukkig sparren met collega’s over ingewikkelde kwesties.

Wij zullen ons blijven inzetten voor kwaliteit van leven voor ouderen binnen de zorgvilla’s. En denken mee in de invulling hiervan, voor toekomstperspectief en -bestendigheid van deze instellingen.

Gerard de Wild

Dit kennisbankartikel is geschreven door Specialist Ouderengeneeskunde Gerard de Wild. Wil je zijn expertise of die van collega specialisten ouderengeneeskunde inzetten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of bel naar 073 – 23 40 004 voor meer informatie!