Opeens kan ik
de woorden niet
meer vinden.

Consultancy / Scan

De ZBVO-scan is een hulpmiddel dat onze professionals periodiek gebruiken om bij de zorgorganisaties een gestructureerd beeld van de kwaliteit te vormen. Hierbij zullen de items door zowel de zorgteams als de professional gescoord worden. Daardoor wordt er een gezamenlijk beeld gevormd en kan er een plan van aanpak opgesteld worden. Op termijn is het de bedoeling dat cliënten en hun vertegenwoordigers hier ook bij betrokken worden.

  • Stap 1. Invullen scan door zorgteam en professional
  • Stap 2. Resultaten bespreken door professional en zorgteam (wat valt op, wat is herkenbaar, wat zijn de ambities en waar liggen de prioriteiten?). Hoe kunnen we als ZBVO het realiseren van de ambities ondersteunen?
  • Stap 3. Bespreken plan van aanpak door professional / expert-collega en directie van ZBVO
  • Stap 4. Vaststellen plan van aanpak door zorgteam, professional en directies van beide organisaties
  • Stap 5. Plannen en uitvoeren van plan van aanpak
  • Stap 6. Evaluatie door zorgteam en professional

Meer informatie?

Wilt u graag meer informatie over de ZBVO-scan?

Neem contact op