Disclaimer

Website

ZBVO heeft aan deze website de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks is het mogelijk dat onderdelen hiervan niet correct zijn. Daarom kunnen hieraan geen rechten worden ontleend en aanvaardt ZBVO geen enkele aansprakelijkheid die op enigerlei wijze zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina’s van de website.

Op deze site staan een aantal relevante externe links. ZBVO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Elk gebruik van de inhoud van deze website en/of van de daarbij behorende bijlagen, zonder schriftelijke toestemming van ZBVO, is onrechtmatig. Bovengenoemde ‘relevante externe links’ zijn hiervan uitgezonderd.

Zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van ZBVO is het niet toegestaan hyperlinks naar de website van ZBVO aan te brengen. Het wordt op prijs gesteld gesignaleerde onjuistheden of onvolkomenheden in de website te vernemen en verzoeken u dit via de contactpagina te melden.

E-mailberichten

De inhoud van e-mail berichten is, met eventuele bijlage(n) persoonlijk gericht en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan gegevens met betrekking tot derden bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. ZBVO sluit iedere directe en/of indirecte aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is onrechtmatig jegens ZBVO, respectievelijk de hiervoor bedoelde derde.

Verder zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  1. ZBVO is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke het gevolg is van de weigering van inkomende of uitgaande e-mail berichten.
  2. ZBVO verplicht zich niet de afzender van geïnfecteerde of gefilterde berichten te informeren over de weigering van het bericht.
  3. ZBVO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade die het gevolg is van een door of via het e-mailsysteem van ZBVO verzonden bericht dat een virus blijkt te bevatten. .

Het wordt op prijs gesteld dat de ontvanger die niet de geadresseerde is, noch bevoegd is dit bericht namens geadresseerde te ontvangen, het bericht als niet ontvangen beschouwt, vernietigt en de afzender omgaand op de hoogte stelt van de ontvangst van betreffende bericht.