E-health in de ouderenzorg

By 28 februari 2019augustus 25th, 2021Kennisbank

Met de sterk groeiende vergrijzing stijgt de behoefte aan e-health. KPMG Health becijferde onlangs dat er in 2040 ongeveer 300.000 tachtigplussers 100 miljoen uur zorg tekortkomen. Er is nu al op een groeiend aantal locaties een verontrustend tekort aan zorg(kracht) voor ouderen.

Er zijn drie focusgebieden bij de ouderenzorg: 1. Behoud van zelfstandigheid. 2. Het compenseren van het gebrek aan zorgmankracht en 3. Het continu bewaken van de zorgkwaliteit/monitoring. E-health biedt daarbij ruime mogelijkheden om in de snel stijgende vraag te voorzien. Daar moeten beleidsmakers en uitvoerende dan echter wel nu mee gaan beginnen.

Zelfstandigheid
E-health is een instrument bij uitstek voor het behoud van zelfstandigheid, zelfs het vergroten daarvan en het bieden van een betere kwaliteit van leven. Wat de oudere zelf (niet zo goed of minder kunnen) verzorgt de e-health in hard-en software. De early adapters en beter gefortuneerde ouderen hebben dat zelf al ontdekt. Zij investeren in slimme e-gezondheidsbewakers, smart carehomes met extra monitoring en beveiling en zelf robothulpjes of-coaches. Ook in het concept van smart cities en communicatie wordt hier al rekening mee gehouden.

In de praktijk gaat het over 1/3 van de ouderen die al e-health vaardig is, 1/3 die er aan denkt en 1/3 die er nog helemaal geen gebruik van maakt. De inzet van e-health is voor de laatstgenoemde 66% dringend gewenst.

Robot
In 2040 zullen robots massaal de zorg aanvullen die verzorgden in de ouderenzorg tekortkomen. De slimme robots zorgen voor zorg, coaching, gezelschap, begeleiding en veiligheid. Dit mag niet onderschat worden. Daarnaast bestrijden de slimme robots de eenzaamheid, het huishouden, persoonlijke verzorging, hulp bij (para)medische zorg en behandeling. Dit wordt vaak nog onderschat in Nederland. De technologie is al beschikbaar en betaalbaarder. Het is nu nog wachten op grootschalige toepassingen.

Medicatiebegeleiding op afstand
De Medido is een medicijnendoos die via het internet verbonden is met de zorgcentrale. De doos wordt door de apotheker gevuld met voorverpakte medicijnen in de juiste volgorde. Wanneer het tijd is om de medicijnen in te nemen, geeft de Medido een alarmsignaal af. De cliënt moet dan op een knopje drukken en dan komt er vanzelf een geopend zakje medicijnen uitgerold.  Als de cliënt niet op de knop drukt dan waarschuwt de Medido de zorgcentrale die vervolgens de cliënt probeert te bellen. Als er vervolgens geen contact kan worden gelegd, dan zal er iemand van de thuiszorg bij de cliënt langsgaan.

De medido verhoogt de zelfredzaamheid van mensen met bijvoorbeeld Parkinson of beginnende dementie. De medicatiebegeleiding op afstand draagt eraan bij dat deze mensen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Daarnaast zorgt het vangnet van de zorgcentrale voor een veilig gevoel bij de cliënten.

Waardering
De robots worden, na even goed wennen, goed gewaardeerd door de ouderen. Je hebt er echt iets aan. Je bent minder afhankelijk, het geeft een veilig gevoel, meer privacy en het is ook nog eens motiverend en gezellig. Je kunt echter niet alles aan robots overlaten. Er zal in de toekomst dus een goede mix moeten komen van mens en robot.

Bewaken en monitoring
Aanvullend zijn gezondheidsapps, slimme meetapparaten en uitvoerende devices. Dit geeft zowel optimalisatie van de behandeling, meer veiligheid en op elk gewenst moment goed inzicht in de GLW-situatie. Het vergeten van of intoxicatie door medicatie, het niet tijdig signaleren van een verslechtering en SEH-bezoek als het teveel uit de hand is gelopen, kan daarmee voorkomen worden. Monitoring, bewaken en controle op afstand verlichten de druk op mantelzorgers aanzienlijk.

E-health is niet meer alleen een aardige innovatie. Het is pure noodzaak in de nabije toekomst.