Erelidmaatschap Verenso toegekend aan Amnon Weinberg

By 26 november 2020augustus 25th, 2021Nieuws

Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO, heeft het erelidmaatschap van Verenso toegekend gekregen. Zijn jarenlange inzet, innovatiekracht en constructieve houding naar collega’s maken hem een ambassadeur voor het vak. Stefan Lucius, directeur-bestuurder bij ZBVO, zegt trots te zijn dat Amnon binnen zijn vakgroep werkt: “Hij is een autoriteit in zijn vak die de erkenning van dit erelidmaatschap meer dan verdiend heeft”.

Amnon heeft zich decennialang met veel daadkracht ingezet om de expertise van de specialist ouderengeneeskunde te positioneren in de transmurale ketenzorg. Hij is altijd groot pleitbezorger geweest voor de multidisciplinaire samenwerking met eerste- en tweedelijn en om medische zorg aan kwetsbare oudere patiënten te bieden ongeacht de plaats waar zij verblijven. Daarbij wees hij steeds op de samenhang tussen ouderenzorg, palliatieve zorg en dementiezorg zodat tijdig de juiste markering en benadering kan plaatsvinden. Zijn Planetree motto was altijd: “als het jezelf of je naasten overkomt, hoe wil je het dan georganiseerd hebben?”

Amnon heeft vele projecten op zijn naam staan. Naast het actief participeren in het NVVA-bestuur, de voorloper van Verenso, nam Amnon deel aan commissies en werkgroepen binnen én namens de vereniging. Ook nu nog vertrouwd het bestuur van Verenso op zijn expertise. Als SCEN-arts was hij ook 10 jaar lid van het KNMG-beleidscollege SCEN, dat de kwaliteit van het programma bewaakt en bevordert. Momenteel participeert hij in de adviescommissie voor het KNMG-project ‘Euthanasie bij dementie’. Zijn lange en indrukwekkende loopbaan is gezichtsbepalend geweest voor het vak van specialist ouderengeneeskunde vandaag de dag.

Amnon is een welbespraakt ambassadeur van ‘het vak’ bij het ministerie van VWS, voor programma’s als ‘Thuis in het verpleeghuis’ en duurzame zorg in de regio. Hij is een echte netwerkspecialist die de verbindingen in de ouderenzorg opzoekt. Ook verschijnt hij regelmatig in de media als het nieuws zijn vak betreft. Momenteel is hij werkzaam bij de organisatie ZBVO om zijn ambities op het gebied van samenwerking met huisartsen verder te verwezenlijken. Hij blijft dus ook na zijn pensioen enorm gedreven om goede patiëntenzorg te leveren en bij het Verenso beleid betrokken te blijven. Met zijn proactieve houding zal de ontwikkeling van het vak ouderengeneeskunde hiervan blijvend profiteren!

ZBVO feliciteert van harte Amnon met deze bijzondere erkenning!