Hoe de Handreiking Taakherschikking Ouderenzorg voor soepele samenwerking zorgt

By 8 april 2022april 11th, 2022Kennisbank

Op donderdag 31 maart 2022 presenteerden Verenso, V&VN VS en NAPA de gezamenlijke handreiking: ‘samenwerking en taakherschikking ouderenzorg’.

Er is ruim twee jaar gewerkt aan de Handreiking Samenwerking en Taakherschikking in de Ouderenzorg tussen de Specialist Ouderengeneeskunde (SO) en de Verpleegkundig Specialist (VS) en/of de Physician Assistant (PA). Het eindresultaat moet voor soepele samenwerking zorgen en duidelijkheid scheppen over taakherschikking tussen de genoemde zorgprofessionals.

De handreiking is opgesteld door een twaalfkoppige werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Verenso, V&VN VS en NAPA.

Waarom meer samenwerking en taakherschikking?

Samenwerking en taakherschikking zijn belangrijk voor het toekomstbestendig maken van de ouderenzorg. Aan de basis staan goede afspraken binnen de vakgroep die, conform de wettelijke mogelijkheden, uitgebreid zijn toegelicht en beargumenteerd. De wet stelt globale juridische kaders voor taakherschikking, maar geeft geen antwoord op de vele praktische vragen in de samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants.

ZBVO als zorgpartner

De werkgroep die dit document geschreven heeft wil een model voor gespreksvoering over samenwerking en taakherschikking presenteren aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er is meer mogelijk dan gemiddeld wordt benut.

Wat kan je met deze handreiking?

Het document geeft meer duidelijkheid aan wie wat wanneer mag zodat de zorg optimaal wordt gegeven. Taakherschikking implementeren en lokaal tot samenwerkingsafspraken komen, betekent vooral dat de betrokken beroepsgroepen met elkaar bespreken en overeenkomen hoe de samenwerking in de vakgroep wordt vormgegeven. Op grond van de ervaringen en de discussies in de voorbereiding van de handreiking Taakherschikking Ouderenzorg zijn vijf kernthema’s naar voren gekomen. Deze kernthema’s zijn:

  • Samenwerken in de vakgroep
  • Inbedding in de organisatie
  • Deskundigheid
  • Complexiteit
  • Verantwoordelijkheid
  • Vastleggen van samenwerkingsafspraken

Een vakgroep is zelf verantwoordelijk voor de inhoudelijke verdeling van taken tussen specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants, waarbij het belangrijk is om te kijken naar ieders deskundigheid, naar de complexiteit van de zorgsituatie en naar de wijze waarop verantwoordelijkheden worden vastgelegd en geborgd.

Een duidelijke visie op de inbedding van verpleegkundig specialisten en physician assistants in relatie tot de inzet van specialisten ouderengeneeskunde is gewenst vanuit de vakgroep. Het advies is om dit breed binnen de instelling en met relevante samenwerkingspartners te bespreken, zodat er voldoende draagvlak ontstaat.

Mirjam Heesbeen
Physician Assistant

Mirjam Heesbeen is Physician Assistant bij ZBVO en is zeer tevreden met deze overeenkomst:
“Ik ben erg blij met dit document. Het biedt houvast en geeft richting aan de betrokken zorgprofessionals en de organisaties waar taakherschikking nog niet zo vanzelfsprekend is. In 2010 ben ik met de PA-opleiding gestart in de GGZ; gericht op de somatische medische zorg. De laatste 6 jaar werk ik als PA in de ouderenzorg. Mijn affiniteit en belangstelling ligt dan ook op het snijvlak van psychiatrie en somatiek, wat ik op mijn PG-afdelingen goed vorm kan geven. Ik vind het belangrijk om dit in een multidisciplinaire setting te doen. Ik heb in mijn beginjaren flink moeten pionieren om mijn beroep als PA binnen de organisatie op de kaart te zetten.”

Mirjam vervolgt: “Vaak zijn leden van de vakgroep niet goed op de hoogte van de deskundigheid, competenties en wettelijk bevoegdheden van de twee beroepen en hoe die zich verhouden tot andere disciplines bij instellingen. Deze Handreiking Taakherschikking Ouderenzorg kan helpend zijn om de positionering van de PA en de VS helder te krijgen, en hun specifieke expertise ten volle in de zetten. Inmiddels zijn er ca. 450 Verpleegkundig Specialisten en 137 Physician Assistants werkzaam in de ouderenzorg. Samen met +/- 1700 specialisten ouderengeneeskunde zorgen we dagelijks voor de ouderen in Nederland.”

Wil je zelf de Handreiking Taakherschikking Ouderenzorg doorlezen? Klik hier voor het gehele document.

Dit kennisbankartikel is geschreven door Physician Assistant Mirjam Heesbeen. Wil je haar expertise of die van haar collega’s inzetten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of bel naar 073 – 23 40 004 voor meer informatie!