‘Langer thuis’ vervangen voor ‘langer zelfstandig thuis’?

By 4 juni 2021Expert

Recentelijk bepleitten de Landelijke Huisartsen Vereninging (LHV) en InEen, de belangenbehartiger van de eerstelijnszorg, als reactie op de Dialoognota Ouder worden 2020-2040 van het ministerie van VWS dat langer zelfstandig thuis wonen het uitgangspunt zou moeten zijn voor ouderen, en niet zozeer het thuiswonen an sich. Alhoewel het doel van programma Langer Thuis reeds is dat ‘ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven’, leggen de LHV en InEen de vinger wel op de zere plek.

Huisarts dreigt overbelast te raken

De zorg voor ouderen is vaak een zeer intensieve aangelegenheid, die veel tijd kan vergen van een huisarts. Daarnaast is een huisarts een medische generalist en niet opgeleid voor de zorg aan de steeds complexer wordende ouderen die in grote getalen thuis blijven wonen.

Samenwerking met andere disciplines, zoals de specialist ouderengeneeskunde, en coördinatie, organisatie en financiering van deze samenwerking is dan ook essentieel voor de ouderenzorg van de toekomst en het voorkomen van overbelasting van de huisartsenzorg.

Laat regionaal de landelijke aanpak zijn

LHV en InEen geven een goede opzet voor wat noodzakelijk is om de ouderenzorg in de toekomst aan te kunnen. Regionaal zijn er reeds initiatieven ontstaan waarbij huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en GZ-psychologen elkaar laagdrempelig weten te vinden. Nu is het moment om door te pakken en te zorgen voor een gezonde ouderenzorg van de toekomst. Vandaar ook mijn oproep: Overheid, breidt de regionale initiatieven uit naar een landelijke aanpak. Zorgkantoren en verzekeraars, faciliteer de juiste zorg op de juiste plek, ook als deze zorg indirect plaats vindt zoals een multidisciplinair overleg.

Bij sommige zorgorganisaties is dit besef al lang doorgedrongen. Bij Zorg en Behandeling Voor Ouderen (ZBVO) bijvoorbeeld is deze werkwijze de standaard geworden en daarmee dé partner voor de eerstelijnszorg. Hierdoor zien we een toename van de kwaliteit van de zorg en een verlaging van de kosten. Langer zelfstandig thuis is dan een realistisch doel geworden.

Deze expertquote is geschreven door Kim Blom, Specialist Ouderengeneeskunde bij ZBVO