Nieuwe aandeelhouders

By 11 februari 2019januari 31st, 2020Nieuws

Met veel trots kan er worden medegedeeld dat op vrijdagmiddag jl. om 14:00 uur de aandelen van ZBVO met terugwerkende krachten vanaf 1 januari 2019 ten overstaan van de notaris overgedragen zijn aan 5 specialisten ouderengeneeskunde, 1 fysiotherapeut en de directeur bedrijfsvoering, zich verenigd in aankoop BV ‘Semper’. Deze geplande overdracht is het afgelopen half jaar vormgegeven in een nauwe samenwerking met de Raad van Toezicht.

Vanaf dat moment is ook het bestuur formeel overgedragen. ZBVO is van een driehoofdig naar een tweehoofdig bestuur gegaan. Het Dagelijks Bestuur van ZBVO bestaat nu uit Gerard de Wild (medisch inhoudelijk) en Stefan Lucius (bedrijfsvoering). Gezamenlijk zullen zij zich blijven inzetten voor maximale kwaliteit en continuïteit van zorg en behandeling voor ouderen.

ZBVO is dankbaar voor hetgeen de vorige bestuurders – Ron Broere, Wieger Schippers en Maarten Decates – hebben nagelaten. Daarnaast heeft ZBVO veel vertrouwen in het team, in haar samenwerkingsrelaties en in de toekomst. De nieuwe aandeelhouders zullen samen met het voltallige team van ZBVO de schouders eronder zetten.