Ouderengeneeskunde naar de toekomst: meer met minder dus anders

By 9 februari 2022februari 11th, 2022Expert

De vergrijzing stelt ons voor grote uitdagingen. Om de toegankelijkheid, betaalbaarheid en vooral uitvoerbaarheid van de zorg te kunnen garanderen, vraagt dit om een duidelijke visie op de zorgreis van de oudere. Dit is onlosmakelijk verbonden met de reis van de hulpverleners die voor passende zorg moeten zorgdragen. De verzuiling, vervuiling en fragmentatie in het zorglandschap als gevolg van de marktwerking moeten worden omgezet in een samenwerkingscultuur gebaseerd op de quadrupple aim uitgangsprincipes.

In die ontwikkeling moeten landelijk en vooral regionaal niveau stappen gezet worden in domein overstijgende samenwerking en het inrichten van netwerkzorg. Dat moet het mogelijk maken dat ouderen die kwetsbaar worden en te maken krijgen met multimorbiditeit een integrale benadering van zorg en behandeling krijgen. Dat is noodzakelijk in het kader van welbevinden en kwaliteit van leven en kostenbesparingen, ook voor de oudere zelf. Continue aandacht is nodig voor preventie, persoonsgerichte zorg met Advance Care Planning en gecoördineerde netwerk zorg (casemanagement) onder regie van deskundige zorgverleners.

De toekomst en positie van de SO
Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor de specialist ouderengeneeskunde. Het vakgebied ouderengeneeskunde behoeft volgens beroepsvereniging Verenso een duidelijke profilering en positionering om de bijdrage aan de zorg voor kwetsbare ouderen, ongeacht hun verblijfplaats, te kunnen realiseren. Deze noodzaak tot professionalisering wordt gedeeld door ZBVO.

In tijden van krapte en hoge werkdruk vraagt dit om een professionaliseringsslag waar nog veel (vakgroepen van) specialisten ouderengeneeskunde niet aan kunnen voldoen.

ZBVO ondersteunt het tot stand komen van regionale en lokale samenwerkingsprocessen, vooral op het gebied van duurzame medische zorg.

De kennis van landelijke en regionale ontwikkelingen leidt tot bezinning op de toekomst van het vakgebied. Dat vertaalt zich in een gezamenlijk gedragen taakopvatting met visie naar de toekomst en bijpassende ambities. Verantwoordelijkheid nemen voor de affiche van de specialist ouderengeneeskunde en de regionale organisatie van passende ouderenzorg horen daarbij.

Inspiratiesessies
Amnon Weinberg, specialist ouderengeneeskunde bij ZBVO en erelid Verenso, is ambassadeur op dit gebied. Vanuit zijn opgebouwde expertise door jarenlange betrokkenheid bij landelijk en Verenso beleid verzorgt hij heldere inspiratiesessies die vakgroepen en organisaties verder kunnen brengen.

Heeft u ook interesse hiervoor dan kunt u contact opnemen via info@zbvo.nl

Deze expertquote is geschreven door Amnon Weinberg, Specialist Ouderengeneeskunde bij ZBVO