Ouderenzorg
staat centraal.
Altijd.

Vakgebied: Ouderengeneeskunde
ZBVO is WTZa-erkend.

Over ZBVO

Onze pay-off lijkt zo cliché en toch vertellen de woorden precies wat wij doen. En hoe. De ouderenzorg staat bij ons centraal. In alles wat we doen. Wij zien hoe de ouderenzorg sinds decennia inlevert, terwijl de vergrijzing toeneemt. Uit ervaring weten wij dat het anders kan. En in plaats van bestaande systemen te verbeteren, denken en handelen wij out of the box om de ouderenzorg efficiënt en met verbeterde kwaliteit ervan in te zetten. Wij zijn, als team, voortdurend bezig met de vraag hoe we het tekort aan handen in de zorg kunnen minimaliseren terwijl de kwaliteit van zorg gewaarborgd blijft. En daar maken we steeds stappen in.

Daarom zeggen we bij ZBVO: bij ons kan het!

Ontdek de mogelijkheden voor zorgorganisatiesOntdek de mogelijkheden voor zorgprofessionals

De motivatie van onze specialisten

Ontmoet ons team

Iedereen invloed op het ZBVO-beleid

We hebben geen afdeling kwaliteit, managementlagen en beleidsdagen. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de Specialisten in de Ouderengeneeskunde zelf, ondersteund door professionals die hun adviezen direct vertalen in beleid.

Elk jaar houden we een strategiesessie, terugkijkend op het vorige jaar en vooruitblikkend op wat ons het komende jaar te doen staat. Daar wordt iedereen bij uitgenodigd, ongeacht functie, met deskundige, externe begeleiding. Wat we afspreken, gaan we doen. Je hoeft niet bij de strategiesessie te zijn. Het is aanhaken of accepteren. De plannen die hieruit voortkomen, worden uitgevoerd door accounthouders, die een specifiek thema toebedeeld krijgen en deze uitdiepen en uitvoeren in overeenstemming met de opdracht. Met collega’s, die zich aansluiten voor de uitvoering ervan. En ondersteund door het bedrijfsbureau. Zo blijft niets liggen.

Dat maakt ZBVO een hechte club.
We zijn niet aantrekkelijk voor elke zorgprofessional. We trekken artsen aan die aansluiten bij onze missie en visie, met hart voor de ouderenzorg en constant op zoek zijn naar verandering van verbetering binnen de ouderenzorg.

Wij zijn altijd op zoek naar SO’s en behandelaren met ambitie.
Heb je interesse?

Neem contact met ons opOntmoet ons team

Onze klanten, zoals zorginstellingen, -villa’s en huisartspraktijken zijn onze partners

Ook met onze klanten gaan we een andere relatie aan dan de gebruikelijke. Wij zien onze klanten als partners. Zorginstellingen, zorgvilla’s en huisartspraktijken leggen een opdracht bij ons neer en wij zorgen dat de vraag, maar ook de doelstelling en cultuur van de instelling goed combineert met onze arts of paramedisch specialist.

Vertaald naar de praktijk gaan wij voor de langetermijnrelatie in de (para)medische zorg. Wij faciliteren de behandelzorg en zorgen dat de zorgprofessional past bij de behoefte en het beleid en cultuur van uw instelling. Draagt de specialist ouderengeneeskunde mee in de beleidsontwikkeling van de instelling, is hij of zij coach of adviseur? En in welke mate? Dat bepaalt u. Wij zorgen bovendien dat de kennis in de nieuwste ontwikkelingen in de ouderengeneeskunde op peil is en blijft via onze Academy.

Heeft u een of meerdere (para)medisch specialisten nodig?

Neem contact met ons op

De regie ligt bij u als partner.

  • Wij zijn geen detacherings- of uitzendbureau.
  • Wij vullen geen tijdelijke capaciteitsproblemen in.
  • Wij hebben geen bedden, noch de verpleging en organisatie die daarbij hoort.
  • Wij leveren enkel de geneeskundige of paramedische behandeling, passend bij uw behoefte en organisatie.
  • Wij hebben geen medezeggenschap in het beleid van uw organisatie.

Wel denken we mee en geven we gevraagd en ongevraagd advies.
De beslissing ligt altijd bij u.