Ouderenzorg
staat centraal.
Altijd.

Over ZBVO

Onze pay-off lijkt zo cliché en toch vertellen de woorden precies wat wij doen. En hoe. De ouderenzorg staat bij ons centraal. In alles wat we doen.
Wij zien hoe de ouderenzorg sinds decennia inlevert, terwijl de vergrijzing toeneemt. Uit ervaring weten wij, dat het anders kan. En in plaats van bestaande systemen te verbeteren, denken en handelen wij out of the box om de ouderenzorg efficiënt en met behoud en zelfs verbetering van de kwaliteit ervan in te zetten. Wij en ons team aan Specialisten in de Ouderengeneeskunde en (para)medici, het bedrijfsbureau en de Raad van Toezicht zijn voortdurend bezig met de vraag hoe we door efficiënt te werken de tekorten aan handen in de Zorg minimaliseren en de kwaliteit van zorg te waarborgen. En daar maken we steeds stappen in.

Wij handelen onder het motto: bij ons kan het!

Werken bij ZBVOOnze diensten

Waar wij het voor doen

“ZBVO wil mij ondersteunen om specifieke ambities te realiseren. En ik kan mijn visie uitdragen bij de instellingen waar ik werk. Die vrijheid krijg je.” – Lotte Voets, SO

Ontmoet ons team

Iedereen invloed op het ZBVO-beleid

We hebben geen afdeling kwaliteit, managementlagen en beleidsdagen. De kwaliteit wordt gewaarborgd door de Specialisten in de Ouderengeneeskunde zelf, ondersteund door professionals die hun adviezen direct vertalen in beleid.

Elk jaar houden we een strategiesessie, terugkijkend op het vorige jaar en vooruitblikkend op wat ons het komende jaar te doen staat. Daar wordt iedereen bij uitgenodigd, ongeacht functie, met deskundige, externe begeleiding. Wat we afspreken, gaan we doen. Je hoeft niet bij de strategiesessie te zijn. Het is aanhaken of accepteren. De plannen die hieruit voortkomen, worden uitgevoerd door accounthouders, die een specifiek thema toebedeeld krijgen en deze uitdiepen en uitvoeren in overeenstemming met de opdracht. Met collega’s, die zich aansluiten voor de uitvoering ervan. En ondersteund door het bedrijfsbureau. Zo blijft niets liggen.

Dat maakt ZBVO een hechte club.
We zijn niet aantrekkelijk voor elke SO. We trekken artsen aan die aansluiten bij onze missie en visie, met hart voor de ouderenzorg en constant op zoek zijn naar verandering van verbetering binnen de ouderenzorg.

Wij zijn altijd op zoek naar SO’s en paramedische behandelaars.
Heb je interesse?

Neem contact met ons opOntmoet ons team

Onze klanten, zoals zorginstellingen, -villa’s en huisartspraktijken zijn onze partners

Ook met onze klanten gaan we een andere relatie aan dan de gebruikelijke. Wij zien onze klanten als partners. Zorginstellingen, zorgvilla’s en huisartspraktijken leggen een opdracht bij ons neer en wij zorgen dat de vraag, maar ook de doelstelling en cultuur van de instelling goed combineert met onze arts of paramedisch specialist.

Vertaald naar de praktijk gaan wij voor de langetermijnrelatie in de (para)medische zorg. Wij faciliteren de behandelzorg en zorgen dat de (geregistreerde) SO of paramedisch behandelaar past bij de behoefte en het beleid en cultuur van uw instelling. Draagt de arts mee in de beleidsontwikkeling van de instelling, is hij of zij coach of adviseur? En in welke mate? Dat bepaalt u. Wij zorgen bovendien, dat de kennis in de nieuwste ontwikkelingen in de ouderengeneeskunde op peil is en blijft via onze Academy. Onze SO’s en paramedici hebben vaak het gevoel dat ze in dienst zijn bij de instelling en dat is prima. Sommigen werken al 8 jaren via ons bij dezelfde zorginstelling of huisartsenpraktijk.

Heeft u een of meerdere (para)medisch specialisten nodig?

Neem contact met ons op

De regie ligt bij u als partner.

  • Wij zijn geen detacherings- of uitzendbureau.
  • Wij vullen geen tijdelijke capaciteitsproblemen in.
  • Wij hebben geen bedden, noch de verpleging en organisatie die daarbij hoort.
  • Wij leveren enkel de geneeskundige of paramedische behandeling, passend bij uw behoefte en organisatie.
  • Wij hebben geen medezeggenschap in het beleid van uw organisatie.

Wel denken we mee en geven we gevraagd en ongevraagd advies.
De beslissing ligt altijd bij u.