RSZK

zorgprofessionals

Onze samenwerking met RSZK:

De grootste organisatie waar ZBVO een intensief samenwerkingsverband mee heeft is de RSZK; een regionaal woon/zorgcentrum binnen de Kempen met ruim 500 Bedden. Zij leveren verpleeghuiszorg in de gemeenten Veldhoven, Bladel, Waalre, Eersel en Bergeijk en eerstelijnszorg via huisartsen in de hele regio rondom deze gemeenten. Hun huidige motto is: “thuis kan overal”.
Binnen de instelling is ongeveer de helft van de Specialisten Ouderengeneeskunde afkomstig van ZBVO, waarbij er in de samenwerking met de artsen van RSZK als één vakgroep wordt gewerkt aan onderlinge professionalisering. Dit gebeurt onder andere middels een wekelijks artsenoverleg, toetsingsbijeenkomsten, farmacotherapeutisch overleg met de samenwerkende apotheek in Bergeijk. Daarnaast is er een onderverdeling ten aanzien van de belangrijkste aandachtsgebieden binnen de organisatie, zodat de medische vertegenwoordiging binnen de organisatie goed verdeeld is. Hierdoor groeien alle artsen binnen de vakgroep in hun professionaliteit.

Door de artsen die werkzaam zijn binnen deze vakgroep wordt de sfeer dan ook als zeer prettig ervaren. Daarbij heerst er een open cultuur waarin iedereen respectvol aangesproken kan worden op zijn of haar handelen en er onderlinge steun is bij problemen, zowel persoonlijk als organisatorisch of medisch inhoudelijk.

Wilt u graag weten wat wij voor uw instelling kunnen betekenen? 

Neem contact met ons op

Over de instelling

Zorg op maat, met een lokale kleur. Dat is wat wij bieden aan jonge en oudere senioren, chronisch zieken en gehandicapten die als gevolg van ouderdom, ziekte of een handicap beperkingen ervaren.