Zonder structurele preventie blijft de valkuil voor ouderen bestaan

By 30 september 2021Expert

Preventie van vallen is een urgent probleem dat ons allemaal raakt en zowel de kwaliteit van leven als de levensverwachting aantast. Eén op de drie 65-plussers loopt een verhoogd risico op vallen. En het aantal gevallen van ernstig letsel neemt toe. Zonder maatregelen zullen binnen tien jaar 50 procent meer ouderen op de spoedeisende hulp van ziekenhuizen belanden na een val en zullen de directe medische kosten daarvoor verdubbelen tot 2,4 miljard euro per jaar.

Preventie
Vallen doe je niet zomaar en verdient elke keer een zorgvuldige analyse. Meestal is het een teken van kwetsbaarheid waarbij vele samenhangende factoren een rol spelen. De medische winst die geboekt is om langer met chronische ziekten te leven brengt met zich mee dat de gevolgen van die ziekten het dagelijks functioneren toenemend nadelig beïnvloeden. De afnemende mobiliteit leidt niet alleen tot verlies van zelfstandigheid maar ook tot isolement en eenzaamheid. Minder beweging en contact zorgen voor conditionele achteruitgang waardoor het valrisico alleen maar verder toeneemt.

Daarom is vroegtijdige signalering en analyse van verhoogd valrisico cruciaal als onderdeel van het breder in kaart brengen van kwetsbaarheid en veiligheid in de thuissituatie. In de huisartsenpraktijk moet dat een vast onderdeel zijn in de zorg voor ouderen; de huisarts kan zich hierin laten ondersteunen door meerdere professionals zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut en specialist ouderengeneeskunde.

Structureel beleid
Vallen is een maatschappelijk probleem dat moet worden aangepakt. Op dit moment zijn er in Nederland vele laagdrempelige projectmatige initiatieven in de wijk om veilige mobiliteit bij en omgaan met kwetsbaarheid door ouderen te bevorderen. Hiervoor bestaat geen structureel landelijk beleid door zorgverzekeraars en gemeenten ter facilitering. Dat raakt ook aan het ontbreken van een duidelijke visie en beleid op het gebied van gezondheidsbevordering door leefstijlaanpassingen.

Oud worden is niet altijd leuk, maar we kunnen het makkelijker maken door onnodig leed te voorkómen en kosten te beperken. Dat het kabinet valt en moeite heeft met opstaan hoeft er niet toe te leiden dat ouderen ongewenst en onnodig blijven vallen.

Deze expertquote is geschreven door Amnon Weinberg, Specialist Ouderengeneeskunde bij ZBVO