De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) in de eerstelijns ouderenzorg: grote meerwaarde voor cliënt én de huisarts

By 24 mei 2022juni 7th, 2022Kennisbank

Patiënten wonen steeds langer thuis met de zorg van de huisarts. Als huisarts merk je dat de hulpvragen steeds complexer worden. De specialist ouderengeneeskunde van ZBVO kan je adviseren en meehelpen goede zorg te geven aan deze doelgroep.

Hoe ondersteunt een SO van ZBVO een huisarts?

Een SO heeft veel kennis van en ervaring met patiënten met een complexe hulpvraag. Vaak spelen meerdere aandoeningen en problemen tegelijk. Bijvoorbeeld een patiënt met diabetes en COPD die veel medicatie gebruikt en daarnaast overbelast is als mantelzorger voor zijn vrouw. Een SO brengt de problematiek in kaart door middel van een geriatrisch assessment. Het uiteenrafelen van de verschillende problemen en adviseren welke stappen in behandeling gezet kunnen worden, is de expertise van een specialist ouderengeneeskunde. Ook zogenaamde ‘heart sink patiënts’ kunnen naar een SO verwezen worden. Dat zijn patiënten die veel energie vragen en waar je, als huisarts, misschien niet meer weet wat je er mee aan moet. Een SO geeft dan nieuwe inzichten, of juist de bevestiging dat alle behandelopties als zijn benut.

De SO is beschikbaar als consulent of als medebehandelaar. Als consulent beantwoordt de SO de vraag van huisarts en daarna eindigt de betrokkenheid van de SO.

Voor patiënten met complexe hulpvragen die langdurig begeleiding door een SO nodig hebben, kan de SO als medebehandelaar worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld bij patiënten met gevorderde dementie en probleemgedrag. De huisarts en SO maken dan samen afspraken over hoe de samenwerking en onderlinge communicatie verloopt.

Zorgmedewerkers hebben meer nodig dan alleen tijd om te herstellen

Hoe gaat een SO in de eerstelijn te werk?

Een SO gaat pas aan de slag na een verwijzing door de huisarts. De SO maakt meestal gebruik van het Geriatrisch Assessment om de problemen en zorgvragen in kaart te brengen. Na een verwijzing door de huisarts, plant de SO een huisbezoek en gaat in gesprek over de hulpvraag van de patiënt en eventuele naasten/mantelzorger. Ze neemt een anamnese en indien mogelijk een heteroanamnese af. Vervolgens wordt bekeken welk vervolgonderzoek nodig is. Dit kan lichamelijk onderzoek zijn maar ook verder onderzoek naar bijvoorbeeld cognitie, stemming en/of vallen. Hiervoor wordt vaak een tweede afspraak voor ingepland. Ook kan een afspraak met een andere zorgprofessional geadviseerd worden. Een GZ-psycholoog is bijvoorbeeld een veelgevraagde samenwerkingspartner als het gaat om complexe cognitieve problematiek, stemmingsproblemen, persoonlijkheidsproblematiek. Maar onder andere ook een ergotherapeut, logopedist of fysiotherapeut behoren tot de multidisciplinaire samenwerkingsmogelijkheden.

De bevindingen conclusies en adviezen worden met de patiënt en indien gewenst met naasten besproken. De huisarts wordt vaak telefonisch ingelicht over de bevindingen en krijgt altijd een brief.

Wat zijn de voordelen voor de huisartsenpraktijk?

Huisartsen die veel samenwerken met een SO geven aan dat ze zich ontzorgd voelen. Ze waarderen de bredere blik van de SO en de kennis over geriatrische ziektebeelden. Met name bij problemen die multifactorieel bepaald zijn is de inbreng van een SO zinvol. Een SO is ondersteunend bij het markeren van de palliatieve fase en geeft daarmee een aanzet voor aanpassing van medisch beleid. Tot slot geven huisartsen vaak aan dat de bevindingen van de SO gebruikt worden als onderbouwing voor de aanvraag van zorgindicaties.

Rolina Bruggink
Rolina Bruggink
SO in de eerstelijn

Wat zijn de voordelen voor de patiënt?

Een thuiswonende patiënt met complexe problematiek kan naar een SO worden verwezen. Patiënten vinden het prettig dat de SO aan huis komt, en ze daardoor niet naar het ziekenhuis hoeven te gaan. Patiënten en mantelzorgers waarderen de inzet en uitleg die een SO geeft. Een SO heeft een netwerk met professionals die ingezet kunnen worden bij de complexe problematiek: bijvoorbeeld een SI-therapeut of GZ-psycholoog bij probleemgedrag. Als er veel zorgverleners bij een patiënt betrokken zijn, kan de SO de regie over het zorgtraject voeren. Voor de patiënt of mantelzorger haalt dit de last van hun schouders. Kortom, De SO heeft grote waarde voor de patiënt én huisarts.

Klik hier voor meer informatie over onze dienstverlening aan huisartsenpraktijken.

Dit kennisbankartikel is geschreven door Specialist Ouderengeneeskunde Rolina Bruggink. Wil je haar expertise of die van haar collega’s inzetten? Neem dan contact met ons op via het onderstaande formulier of bel naar 073 – 23 40 004 voor meer informatie!