Uitdagingen in de ouderenzorg

By 31 januari 2020februari 14th, 2020Nieuws

“Door reflecteren, wegen, schuiven en herschikken kunnen we veel bereiken. Daarover moeten we blijven praten, ook buiten het directe vakgebied.”

Henk Nies is Bijzonder Hoogleraar Organisatie en Beleid van Zorg aan de Vrije Universiteit Amsterdam en Bestuurder bij Vilans. Hij schrijft over de boeiende ontwikkelingen in de ouderenzorg, het spanningsveld wat zich tussen de ontwikkelingen bevindt en wat de specialisten ouderengeneeskunde hiermee moeten.

De wachtlijsten voor verpleeghuizen nemen toe. Capaciteit creëren lijkt de oplossing, maar een meer structurele oplossing is de eerstelijnszorg nóg beter toerusten voor complexe zorg. Van de specialisten ouderengeneeskunde vraagt het focus op de fasen vóór het verpleeghuis.

Positieve gezondheid & Zelfredzaamheid
De positieve gezondheid is de tweede richting voor specialisten ouderengeneeskunde. Dit is een levensbrede kijk op gezondheid die ook aandacht heeft voor sociale relaties, zingeving, inkomen en dergelijke. Een volgende richting gaat over het versterken van zelfredzaamheid. In Nederland vinden we zelfredzaamheid weliswaar belangrijk, maar we betalen en belonen vooral afhankelijkheid. Willen we de toenemende zorgvraag beteugelen, dan moeten we daar nadrukkelijker aan werken. Daar is een sterke inhoudelijke regie en inspiratie voor nodig: een mooie rol voor de specialisten ouderengeneeskunde.

Zorginhoudelijke kwaliteit
Dan is er de bemoeienis met niet-medische. Denk bijvoorbeeld aan praten met de gemeente of het vervoer anders kan. Specialisten ouderengeneeskunde hebben hier oog voor, maar zien het niet als een missie om daar beleidsmatig op in te steken. En er is zorginhoudelijke kwaliteit. We werken met kwaliteitsinstrumenten die een middel zijn, geen doel. Je moet ze met verstand kunnen toepassen. In de duiding van kwaliteitsinstrumenten ligt een belangrijke rol voor de specialist ouderengeneeskunde.

Kunnen we met dit pakket de spanningen oplossen? Nee, maar door te reflecteren, wegen, schuiven en herschikken kunnen we veel bereiken. De grootste uitdaging is om anderen dan alleen specialisten ouderengeneeskunde beargumenteerd te kunnen uitdagen. Iets waar ZBVO ieder half jaar tijdens de interne strategiedagen veel aandacht aan besteedt. ZBVO moedigt haar specialisten aan om de alledaagse uitdagingen met elkaar te delen om zo samen tot oplossingen te komen. Een mooie klus!

Wil je naar aanleiding van dit artikel meer weten over de uitdagingen in de ouderenzorg?
Download het ZBVO magazine!