Zelf familie informeren, of delegeren?

By 31 januari 2022februari 1st, 2022Columns

Als advocaat gezondheidsrecht kom ik vaak interessante zaken tegen waar we van kunnen leren. Zo ook de onderstaande recente case. Laten we de situatie even doornemen…

Tuchtrechtelijke waarschuwing SO

November 2020: een specialist ouderengeneeskunde krijgt een waarschuwing van het regionaal tuchtcollege. Ten onrechte informeerde zij de familie van de patiënte niet over haar besluit om de patiënte, ondanks TIA-verdenking, niet in te sturen. De SO had de verzorgenden gevraagd om de contactpersoon (schoonzoon) te informeren, maar dat gebeurde niet. Het tuchtcollege oordeelde dat de SO de contactpersoon ófwel zelf op de hoogte had moeten brengen ófwel had moeten checken of verzorgenden de contactpersoon daadwerkelijk hadden geïnformeerd. Dat ze de verzorgenden wel gevráágd had het te doen, was niet genoeg.

Mag dat dan niet, informeren delegeren?

‘Rechtsregel’ uit deze tuchtzaak leek even te zijn dat je informeren alleen mag delegeren, als je vervolgens controleert of het wel gebeurd is. Kan je dan niet vertrouwen op verzorgenden om contact op te nemen? Moet dat altijd worden gecontroleerd? Een onhoudbare lijn, leek mij. Je vertrouwt als SO immers (terecht) wel vaker voor het een en ander op verzorgenden.

Januari 2022, CTG ‘spreekt vrij’

Vorige week volgde in hoger beroep herstel. Het centraal tuchtcollege oordeelde dat de klacht toch ongegrond is. Gezien de bestaande afspraken in het verpleeghuis en de goede relatie van de verzorgende met de schoonzoon (klager), mocht de SO het informeren van deze contactpersoon toch aan de verzorgenden delegeren.

Advies voor de eigen praktijk

Feit is nu eenmaal dat contactpersonen geïnformeerd moeten worden, zeker over grote beslissingen. Bij voorkeur op tijd, én in overleg, zodat shared decision making nog mogelijk is. Natuurlijk kan het informeren van contactpersonen ook worden gedelegeerd. Doe dit wel zorgvuldig: is helder wat er namens jou gezegd moet worden, en kan je erop aan dat het werkelijk gebeurt? Bedenk ook dat informatie vaak vragen oproept en hoe je ervoor zorgt dat die vragen (zo nodig door jou) nog beantwoord kunnen worden.

Wil je zelf de uitspraken er eens op nalezen?

Zie hier voor de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege uit 2020.
Zie hier voor de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege dat op 18 januari 2022 werd gepubliceerd.

Column door: Mr. A.J.F. (Anne) Vokurka-Viruly is advocaat gezondheidsrecht bij ScheerSanders advocaten en een van de huisadvocaten van ZBVO.

Wil je op de hoogte gehouden worden als er een nieuwe column uit komt? Schrijf je dan in voor de ZBVO nieuwsbrief!