Zelfstandig oud worden in vertrouwde omgeving

By 12 december 2018augustus 17th, 2020Nieuws

Het aantal oudere mensen neemt toe in Nederland. Op dit moment zijn er ongeveer 1,3 miljoen 75-plussers en de verwachting is dat dit aantal in 2030 stijgt naar 2,1 miljoen. Het aantal oudere mensen neemt niet alleen toe, maar ouderen blijven ook steeds langer vitaal en willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Momenteel is het percentage van de 75-plussers die zelfstandig thuis woont 92%. Om deze redenen presenteerde minister De Jonge het programma ‘Langer Thuis’. Het programma ‘Langer Thuis’ wordt ingezet op het verbeteren van goede ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers en vrijwilligers en het wonen zelf. Hierbij staat een persoonsgerichte aanpak centraal. Het kabinet investeert de komende jaren ruim 340 miljoen in dit programma.

Het programma bestaat uit verschillende onderdelen wat de zelfredzaamheid van ouderen moet vergroten. Er komt er een landelijk netwerk genaamd ‘Vitaler ouder worden’. Dit houdt in dat er afspraken gemaakt worden met zorgverzekeraars en gemeenten over lokale en regionale samenwerkingen. Hierdoor kunnen professionals in de wijk als één team samenwerken. Daarnaast komen er twee nieuwe subsidieregelingen die worden gebruikt voor de technologie die het mogelijk maakt om digitale gegevensuitwisselingen tussen cliënten en zorgverleners te versoepelen. Er komen ook bewustwordingscampagnes om vrijwilligers en mantelzorgers om bewust te maken van ondersteuningsmogelijkheden en respijtzorg. De mantelzorgers en vrijwilligers ervaren overbelasting en deze campagnes moet deze mensen helpen met de bewustwording van de alternatieve mogelijkheden. De landelijke adviseur die hiervoor wordt aangesteld houdt zicht op deze onderdelen.

Een ander onderdeel van het ‘Langer Thuis’ programma staat in het teken van wonen. In veel gevallen kunnen ouderen die zorg of ondersteuning hebben prima zelfstandig blijven wonen, maar dan moet de woonruimte en omgeving dit toelaten. In sommige gevallen zijn aanpassingen of een verhuizing noodzakelijk. In de gepresenteerde Nationale woonagenda zetten het kabinet, woningcorporaties, bouwers en inwoners zich in voor de bouw van jaarlijks 75.000 woningen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met geschikte of aanpasbare woningen en de mogelijkheden voor nieuwe woonvormen. Er wordt een ‘community’ opgezet en een kennisprogramma om de totstandkoming van meer nieuwe woonzorgvormen te stimuleren. Als laatste wordt er een innovatieregeling opgezet om ouderen te helpen om geschikt te wonen. Het programma ‘Langer Thuis’ loopt tot en met 2021.