Zorg voor mensen met dementie en hun naasten zit nog steeds in de knel

By 9 maart 2021Expert

Een vaak voorkomende situatie beschreven: Een vrouw met dementie zit niet begrijpend naast haar net overleden man. De meest urgente vraag op dat moment is: “Wat doen we met haar?” Er wordt gesuggereerd dat de natuur in de mensenwereld vaak wreder is dan in de dierenwereld. Op die momenten verschillen de verwachtingen tussen professionals en familie en wordt de bal naar elkaar toegeschoven. Het blijkt dan dat er onvoldoende toekomstgericht rekening is gehouden met wat te voorspellen was. Hier wordt het falen van maatschappelijke zorg voor mensen met dementie en hun naasten blootgelegd.

Dementiezorg is anticiperende zorg en vraagt om de principes van palliatieve zorg. Het begint bij tijdige diagnosestelling, gevolgd door persoonsgerichte (integrale) zorg waarin het proces van Advance Care Planning (proactieve zorgplanning) leidend is. Het gesprek met het patiëntsysteem over de toekomstscenario’s, over wat voor hen belangrijk is om in het zorg en behandelbeleid af te spreken en vervolgens de dynamische coördinatie in de casemanagementfase; dát voorkomt deze casuïstiek.

De Zorgstandaard Dementie

Gelukkig wordt dit onderkend. Het programma Dementie voor Elkaar, waarin de Zorgstandaard Dementie met regionale implementatie, de Nationale Dementiestrategie van VWS; het is er allemaal op gericht om de volledige patiëntreis vanuit diens perspectief optimaal te laten verlopen. Speerpunten zijn daarbij de samenwerking landelijk en vooral regionaal tussen organisaties en zeker professionals. De familie en de huisarts hoeven er dus niet alleen voor te staan. Casemanagers en specialisten ouderengeneeskunde zijn hier gelijkwaardige partners om multidisciplinaire zorg te verlenen. Zij vertegenwoordigen het netwerk dat 24/7 meedenkt en oplossingen biedt. Een regionaal samenwerkend netwerk dat opnamecapaciteit gebundeld heeft met centrale coördinatie, zodat direct en te allen tijde geplaatst kan worden.

ZBVO (Zorg en Behandeling Voor Ouderen) is een zelfstandige organisatie met die visie die specialisten ouderengeneeskunde hier sterk op inzet. De juiste zorg en expertise op het juiste moment op de juiste plaats, bij voorkeur dicht bij huis. We willen het allemaal, maar realiseren ons vaak pas de uitdaging als we er zelf mee geconfronteerd worden.

Deze expertquote is geschreven door Amnon Weinberg, Specialist Ouderengeneeskunde bij ZBVO