Intervisie als verdieping en begeleiding
voor jou en je vakgroep?
ZBVO helpt je graag!

Onze diensten voor zorgprofessionals

Professionalisering door gezamenlijke reflectie op werk

Intervisie kent vele definities en wordt op zeer uiteenlopende manieren vormgegeven. ZBVO begeleidt intervisie vanuit de gedachte dat collegiale gesprekken ondersteunend zijn, maar dat zij daarnaast minimaal ook lerend moeten zijn. Het leereffect kan ontstaan door van anderen te horen hoe zij problemen aanpakken maar wordt veel groter als leden van een groep elkaar helpen problemen te verwoorden, analyseren en zelf op te lossen.

Intervisie bij ZBVO gaat minder over elkaar adviseren, meer over kritisch denken en elkaar de juiste vragen stellen om te komen tot inzichten. Inzichten in verantwoordelijkheden, grenzen, normen & waarden en conflicten daarover. In wat er anders zou moeten, maar ook wat goed is en behouden moet blijven. Het helpt dan om op andere manier naar je eigen functioneren en werkcontext te kijken.

Intervisiegroep

Een groep van 6-8 professionals van dezelfde, vergelijkbare of verschillende disciplines met commitment om in groepsverband door te ontwikkelen en daarvoor minimaal 6 keer per jaar 2 uur bij elkaar te komen. Een intervisiegroep kan bestaan uit collega’s binnen één organisatie of afkomstig zijn uit verschillende organisaties. Gemeenschappelijkheid is er via discipline, werksetting en/of een inhoudelijk thema. Elke optie heeft een eigen dynamiek en leereffect.

Een concrete casus uit de werkpraktijk van een deelnemer vormt uitgangspunt en wordt besproken volgens een afgesproken structuur. Daarbij is vertrouwelijk omgaan met gevoelige informatie basisvoorwaarde.

Begeleiding

De intervisie wordt begeleid door Pieter le Rütte, begeleidingskundige, LVSC-geregistreerd supervisor en Socratisch intervisor.

Kostenindicatie op aanvraag. 

Neem contact met ons op

Ondersteuning van intervisiegroepen en begeleiders

Intervisie kent vele definities. Die van ZBVO: het voeren collegiale gesprekken die ondersteunen leren (en) professionaliseren ondersteunen. Het grootste leereffect ontstaat wanneer leden van een intervisiegroep elkaar helpen te reflecteren op knelpunten in hun werk. Dat betekent nieuwsgierig en kritisch – maar toch niet oordelend – doorvragen en tegelijk ruimte geven aan het proces van de probleeminbrenger om haar/zijn eigen inzichten en oplossingen te vinden.

Coaching en/of training intervisie en intervisiebegeleiders

Heb jij een intervisiegroep, wil je die op een hoger niveau laten functioneren? Wil je daarin gecoacht worden of wil je begeleidingsvaardigheden vergroten?

Voor professionals die intervisie met collega’s willen verbeteren biedt ZBVO kortdurende begeleiding/scholing door een of meer praktijkgerichte workshops. Daarin komen o.a. aan bod:

 • Wat is intervisie? Wat zijn basisprincipes? Wat doet een begeleider (niet)?
 • Hoe leert de groep? Wat is jouw rol in de groep? Hoe benader je de groep?
 • Niveau van de groep, leerwensen, verdieping. Wat is haalbaar? Hoe ga je verder?

Komt de vraag vanuit de organisatie?

Als de begeleidingsvraag vanuit de organisatie komt, wordt in een aparte sessie, voorafgaand aan de workshop(s), de behoeften, verwachtingen en randvoorwaarden voor intervisie afgestemd.

Begeleiding

Deze workshops en overige begeleiding worden gegeven door Pieter le Rütte, begeleidingskundige, LVSC-geregistreerd supervisor, Socratisch intervisor.

Kostenindicatie op aanvraag.

Neem contact met ons op

Professionalisering door reflectie op werk

Supervisie is het onder begeleiding leren door te reflecteren op werkervaringen. Het gaat dan over ervaringen als zorgverlener of hulpverlener waarin zich ingewikkelde interacties met cliënten, patiënten, families en collega’s voordoen, je schurende regels binnen en buiten je organisatie ervaart, of tegen grenzen van je competenties of morele dilemma’s aan loopt. Tijdens supervisie leer je het beroepsmatig handelen te onderzoeken en daarbij komen altijd waarden, normen en dilemma’s aan bod. Je inzicht in eigen handelen verdiept en daarmee de mogelijkheid dit handelen duurzaam te verbeteren.

Werkwijze

Supervisie is een erkende methodiek die individueel of met een kleine groep (2 of 3) plaatsvindt in een serie van 10 tot 15 bijeenkomsten. Een groep bestaat uit vakgenoten die in principe niet binnen hetzelfde team of dezelfde organisatie werken.

De tijdsduur per bijeenkomst is, afhankelijk van het aantal supervisanten, minimaal 1 uur tot maximaal 2 uur per bijeenkomst. Elke supervisant brengt voor hem/haar relevante praktijksituaties in. Methodische reflectie en verdieping, o.a. in reflectieverslagen, zijn belangrijke instrumenten om tot inzichten en verbetering van professionaliteit te komen.

Begeleiding

De supervisie wordt begeleid door Pieter le Rütte, begeleidingskundige en LVSC-geregistreerd supervisor.

Kostenindicatie op aanvraag. 

Neem contact met ons op

Andere diensten van ZBVO

Ben je op zoek naar eenmalige wilsbekwaamheidsbeoordelingen of een second opinion? ZBVO staat als adviseur hierin voor jou klaar. Maar ook als je ondersteuning op maat zoekt bij complexe vraagstukken in de behandelzorg, verlenen we graag onze expertise via ZBVO Consultancy.

Contact opnemen

Kunnen wij je van dienst zijn of heb je een vraag over begeleiding door ZBVO? Vul dan het onderstaande formulier in!

  Meer weten?

  Pieter le Rütte staat je graag te woord!

  Telefoonnummer: 073 – 234 00 04
  Mobiel: 06 – 41 67 27 55
  E-mailadres: p.le.rutte@zbvo.nl

  Pieter le Rütte

  Werken bij ZBVO?

  Ga naar onze vacatures