Ouderenzorg
staat centraal.
Altijd.

Onze zorgmethodiek

Kwetsbaarheid en afhankelijkheid betekenen dat de kwaliteit van leven op veel manieren onder druk kan komen te staan. Cliënten kunnen optimaler van hun leven genieten als welzijn, zorg en behandeling goed in evenwicht zijn. Daarom zullen behandelaren van ZBVO in de uitvoering van hun werk altijd breder kijken, dan alleen binnen hun eigen professie.

Behandelaren van ZBVO willen hun behandeling bieden ongeacht waar de cliënt verblijft, binnen de muren van een zorginstelling of thuis. We vormen een beeld van de zorg die een client ontvangt, het welzijn, we signaleren verbetermogelijkheden (ZBVO-scan) en willen een bijdrage leveren aan de realisering van die mogelijkheden (ZBVO als opleider, ZBVO-consultancy).

Het gaat dus niet alleen om onze vakbekwaamheid, maar ook over onze ervaring binnen zorginstanties en onze kennis daarvan. We leveren een proactieve houding en we kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het leven van onze cliënten. De signalen zullen we binnen de zorgorganisatie bespreken en vervolgens ook binnen een multidisciplinair ZBVO-team, indien gewenst, om een adequaat plan van aanpak te adviseren.

Waar wij het voor doen

“Iedere kwetsbare oudere of patiënt met complexe zorgvragen die behandeling nodig heeft, thuis of in een zorginstelling, kan deze volgens eigentijdse maatstaven en professionele normen via ZBVO geleverd krijgen”.