Opeens kan ik
de woorden niet
meer vinden.

ZBVO als adviseur

Goede zorg start met het correct medisch handelen door de zorgprofessional. Voor een juiste behandeling en een tevreden cliënt, zijn er echter meer competenties van belang. Om de kwaliteit van zorg hoog te houden, heeft ZBVO de ZBVO-scan ontwikkeld. Deze scan toetst competenties aan de hand van het CanMeds model. Dit model werd in Canada ontwikkeld en wordt ingezet om te sturen op competenties van zorgprofessionals op het gebied van medisch handelen, bejegening, attitude, organisatie en communicatie.

Door samen met het zorgteam de scan in te vullen, ontstaat er een eenduidig beeld van de kwaliteit van zorg. In een plan van aanpak, maken zorginstelling en professional vervolgens afspraken over ambities, prioriteiten en ontwikkeling. De ZBVO-scan fungeert niet alleen als meetinstrument voor de zorginstelling, maar ook als zelfreflectietool voor de professional. De scan kan zowel eenmalig als doorlopend worden ingezet, bijvoorbeeld als onderdeel van een PDCA-cyclus.

Neem contact op

De ZBVO-scan is uw garantie voor:

  • Altijd hoge kwaliteit van zorg;
  • Tijdige signalering van mogelijke knelpunten;
  • Cyclisch kwaliteitsbeleid voor blijvende hoge kwaliteit van zorg;
  • Lange termijn planning voor ontwikkeling en samenwerking
  • Voortdurende ontwikkeling van zorgprofessionals.

Neem contact op met ZBVO voor meer informatie.

Neem contact op

Specialistische dienstverlening

  • Wilsbekwaamheid beoordelingen;
  • Onafhankelijk calamiteit(en) onderzoek;
  • Expertise / Second Opinion.