Opeens kan ik
de woorden niet
meer vinden.

ZBVO als onderdeel van uw instelling

Binnen uw zorginstelling, wilt u natuurlijk de best mogelijk zorg én een prettige leefomgeving bieden aan uw bewoners. Een compleet zorgaanbod voor al uw cliënten met veelal complexe zorgvragen, vereist echter de nodige specialismen. Deze hoeft u niet allemaal zelf in huis te hebben: ZBVO stelt een medisch of multidisciplinair team voor u samen, met daarin alle benodigde expertise. Natuurlijk is het ook mogelijk om uw eigen team aan te vullen met onze specialisten.

Onze specialisten treden op als hoofdbehandelaar. Zij stellen samen met de cliënt en diens naasten een plan op voor de behandeling en adviseren over het zorgleefplan. Daarnaast verlenen ze (para)medische zorg. Het multidisciplinair behandelteam van ZBVO bestaat uit de volgende specialisten:

 • Fysiotherapeut;
 • Ergotherapeut;
 • Diëtist;
 • Logopedist;
 • (Gz)psycholoog;
 • Specialist Ouderengeneeskunde.

Uw cliënten kunnen op deze wijze in-house behandeld worden, waardoor al deze zorgvarianten voor hen laagdrempelig toegankelijk zijn. Uw zorgteam wordt ontlast en houdt meer tijd over voor zorgtaken.

Bekijk al onze mogelijkheden

Met de specialisten van ZBVO als onderdeel van uw instelling:

 • Biedt u een compleet zorgaanbod binnen uw zorginstelling;
 • Verhoogt u de kwaliteit van leven voor uw cliënten;
 • Bespaart uw zorgteam tijd;
 • Borgt u de continuïteit van behandeling
 • Heeft u altijd de laatste kennis op alle disciplines beschikbaar.

Laat ZBVO ook onderdeel van uw instelling zijn en neem contact op voor meer informatie!

Neem contact op