Zij aan zij
met een specialist
van ZBVO

ZBVO als onderdeel van uw praktijk

Met het toenemen van de vergrijzing, ziet u in uw huisartsenpraktijk steeds meer ouderen op het spreekuur verschijnen. Ouderenzorg kan echter complex zijn en soms bestaat de patiëntvraag uit zowel lichamelijke als psychische klachten. Om u hierbij te ondersteunen, adviseren en ontlasten, is de specialist ouderengeneeskunde van ZBVO een goede aanvulling op uw praktijk.

Deze specialist kijkt met u mee naar de situatie van de patiënt en brengt daarbij de hele situatie in kaart. Door ook de woon- en leefomgeving van de betrokkene mee te wegen, kan de specialist uw cliënt van advies voorzien en een behandelplan opstellen waarmee de algehele kwaliteit van leven verhoogd wordt.

Als huisarts blijft u dossierhouder en behoudt u de regie over uw patiënt. Doordat de zorg van onze specialist vergoed wordt door de zorgverzekering van uw cliënt, is de specialist ouderengeneeskunde een drempelloze en waardevolle aanvulling op uw behandelteam.

Neem contact op

Als u via ZBVO een specialist ouderengeneeskunde inschakelt:

  • Biedt u meerwaarde voor uw oudere cliënten;
  • Blijft de kennis over ouderenzorg binnen uw praktijk up-to-date;
  • Gaat u preventief te werk bij ouderdomsklachten en -problematiek;
  • Wordt de specialist vanuit de zorgverzekering betaald;
  • Blijft u als huisarts dossierhouder.

Ziet u ook de meerwaarde van ZBVO voor uw praktijk? Neem dan contact op voor meer informatie.

Neem contact op