Amnon Weinberg: Mijn ambities en die van de organisatie blijken heel dicht bij elkaar te liggen

By 15 oktober 2021april 15th, 2022Medewerkers

Amnon Weinberg is specialist ouderengeneeskunde in hart en nieren. Ondanks dat hij officieel met pensioen is, blijft hij zich inzetten voor het vak. Bij ZBVO kan hij de ouderenzorg blijven ontwikkelen.

Amnon: “Voor ZBVO ben ik momenteel in afstemming met het regionale platform van zorgaanbieders en huisartsen in de regio Eemland om bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van keten- en netwerkzorg voor ouderen. Daarnaast zoek ik aansluiting bij individuele organisaties, casemanagers en huisartsenpraktijken om door middel van eerstelijnsconsultatie bij ouderen thuis het samenwerkingsproces in de huisartsenpraktijk en wijkgerichte maatschappelijke zorg verder te brengen. In zorgvilla’s in Amersfoort en Huis ter Heide ondersteun ik de zorgorganisatie en de huisartsen”.

Weinberg vervolgt: “Ik ben zzp’er, maar zelfstandige professionals worden niet gecontracteerd door zorgverzekeraars. ZBVO kwam op mijn pad in mijn zoektocht en het klikte direct. Mijn ambities en die van de organisatie blijken heel dicht bij elkaar te liggen. Vanaf 1 juni 2020 ben ik in dienst bij ZBVO. Ik woon sinds februari 2020 in Amersfoort en wil me zeker nog 5 jaren blijven inzetten voor de ouderenzorg, zowel uitvoerend als beleidsmatig”.

“Naast mijn activiteiten voor ZBVO, ben ik ook zeer actief voor mijn beroepsvereniging Verenso en in landelijke ontwikkelingen zoals de zorgstandaard dementie”.

Hoe gaan we de ouderenzorg regelen?

Hier heeft Amnon wel een idee over: “Ik was al SO voordat de term bestond. En heb me altijd beziggehouden met de innovatie in de ouderenzorg en de rol van de specialist ouderengeneeskunde daarbij. Vanuit de Planetree-visie op persoonsgerichte zorg word ik gedreven met het motto: hoe wilt u de zorg voor uzelf en uw naasten geregeld hebben? Ik denk ook graag mee in de consultancy van ZBVO om organisatieondersteuning te bieden. Ik draag bij in de visie en ontwikkeling van de organisatie. Andere mensen coachen, hen de weg te wijzen en met hen te sparren om het werk en de missie verder te brengen, dienstbaar aan het grotere geheel”.

“Ik ben een gespecialiseerd arts in de ouderengeneeskunde, ook op het gebied in palliatieve zorg, dementie en Korsakov, tevens SCEN-arts, maar mijn hart zit vooral bij de samenwerkingsprocessen van de ouderenzorg. Daarin neem ik mijn ervaring van het verpleeghuis, het ziekenhuis, de huisartsenpraktijk en de palliatieve zorg mee, als consulent en (mede)behandelaar”.

Amnon Weinberg

“Ik heb me altijd ingezet voor de ontwikkeling van (regionale) keten- en netwerkzorg en mijn visie op tal van manieren uitgedragen. De zorg voor ouderen komt neer op preventieve, veilige en persoonsgerichte zorg met integrale benadering op alle domeinen van het functioneren. Cruciaal staat daarin de keuze van de oudere, het principe van Advance Care Planning maakt dat mogelijk en is een continu onderdeel van de reis van de oudere en diens naasten. Daarnaast zijn de zorg dicht bij huis organiseren, processen stimuleren over de muren van de diverse disciplines, voorzieningen en instanties hierin leidend. De multidisciplinaire samenwerking leidt tot betere kwaliteit van leven en het betaalbaar houden van de ouderenzorg. Daar ligt de grote uitdaging en ZBVO’s missie om de ouderen en de ouderenzorg centraal te stellen. Altijd”.

ZBVO als ambitieuze organisatie

Amnon: “ZBVO is net als ik bezig met efficiëntie, samenwerking en taakherschikking om zo de kwaliteit van zorg en leven van ouderen te optimaliseren. De SO kan daar een mooie rol in spelen. ZBVO is een innovatieve, lerende organisatie, waarin jij je ontwikkelt en je ambities kan volgen. Je krijgt veel vrijheid, maar er wordt ook een actieve bijdrage verwacht”.

“ZBVO vervult in bepaalde thema’s een pioniersrol en is toekomstgericht. Daar denk ik graag in mee en profiteer van de samenwerking met de collega’s binnen ZBVO. De organisatie kent geen hiërarchische lagen”.

“ZBVO is een zakelijke organisatie, die op de inhoud kwaliteit centraal stelt. Daarom ben ik blij dat ik ZBVO gevonden heb”.

Enthousiast geworden door het verhaal van Amnon Weinberg en benieuwd welke kansen ZBVO jou kan bieden?

Wil je op de hoogte gehouden worden als er een nieuw interview uit komt? Schrijf je dan in voor de ZBVO nieuwsbrief!