Opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde start ook in Maastricht

By 18 maart 2019augustus 25th, 2021Nieuws

Het Radboudumc en de Universiteit Maastricht gaan samen een opleiding Specialist Ouderengeneeskunde in Maastricht aanbieden. Nederland kent een groot tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde. Daarom wordt het aantal opleidingsplaatsen uitgebreidt. Vanaf september 2019 kunnen artsen starten met de opleiding aan de Universiteit Maastricht.

Het tekort aan Specialisten Ouderengeneeskunde neemt jaarlijks toe door de vergrijzing en door ontwikkelingen in de ouderenzorg zelf. Kwetsbare ouderen blijven langer thuis wonen omdat de overstap naar een verzorgingstehuis of verpleeghuis niet vanzelfsprekend is.

Complexe zorgvraag
Alleen de meest kwetsbare en hulpbehoevende ouderen komen nog in aanmerking voor een opname in een verpleeghuis. Deze patiënten hebben vaak een complexe zorgvraag. Dit vraagt om verdere versterking van de medische zorg voor zelfstandig wonende ouderen. De Specialist Ouderengeneeskunde is de medische expert in de zorg voor kwetsbare en hulpbehoevende ouderen. De opstartfase van de opleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in Maastricht wordt financieel ondersteund door de Stichting Beroeps Opleiding Huisartsen (SBOH).

Infrastructuur aanwezig
De opleiding wordt ondergebracht bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde in Maastricht, waar de driejarige specialisatie tot huisarts wordt aangeboden. De eerste jaren wordt de opleiding verzorgd onder verantwoordelijkheid en regie van de Vervolgopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde Nijmegen van het Radboudumc. Op termijn wordt bekeken of de opleiding in Maastricht zelfstandig verder kan.

Specialist Ouderengeneeskunde ZBVO
Bij ZBVO bieden wij specialisten ouderengeneeskunde in opleiding de mogelijkheid om stage te lopen in de eerstelijn. Daarnaast krijg je bij ZBVO de kans om voor allerlei typen organisaties (groot, klein, intramuraal, extramuraal, instelling, eerstelijn of zorgvilla) en doelgroepen te werken. Voor meer informatie kun je contact opnemen met dhr. S. Lucius, directeur/bestuurder via s.lucius@zbvo.nl.